Throat Chakra

Fourth Chakra – The heart

Sacral Chakra